Tarieven

Consulten en healingen

  • Kennismakingsgesprek 45 minuten gratis
  • Tarief per sessie van 1,5 uur € 90,-
  • Telefonisch consult 30 minuten € 30,-
  • Pakket van 5 sessies totaal € 375,-

Familieopstelling

  • Als onderdeel van coachtraject: € 175,-
  • Als zelfstandig product (los): € 300,-

Dit is inclusief: intakegesprek, opstelling, nazorggesprek en kosten.

Pakket familieopstelling

Soms is het direct overgaan tot een familieopstelling een te grote stap. Het werkt dan beter om eerst een paar sessies te doen voordat je de opstelling aangaat. Daarvoor bied ik het pakket familieopstelling aan, inhoudende:

  • Intakegesprek
  • 2 sessies
  • de opstelling
  • en een nazorg gesprek:  € 450,-

Workshops/Trainingen/Cursussen

De kosten hiervoor worden vermeld bij de evenementen zelf. Ga naar de agenda voor de actuele planning.

Vergoeding door werkgevers of uitkerende instellingen

In veel gevallen blijkt dat werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie/coaching en training te vergoeden. Dit doen zij in het kader van hetzij professionalisering, preventie of verkorting van ziekteverzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers namelijk verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Informeer hiervoor bij uw werkgever.