Opstellingen

Hoe werkt het?

Gebaseerd op het principe ‘alles is energie en heeft invloed’ worden die personen en/of elementen die relevant zijn in jouw vraag opgesteld. Deze posities worden ingenomen door representanten die in de energie van die persoon of dat aspect komen te staan. Vervolgens wordt onder begeleiding van de therapeut gekeken naar de dynamiek die in dit systeem plaatsvindt en kan het onderliggende proces zichtbaar worden.

Ik werk met ervaren representanten en biedt een veilige omgeving met respect voor ieders privacy.

Familie opstelling

In een familieopstelling wordt gekeken naar de dynamiek in het gezin of de familie. Door patronen zichtbaar te maken kunnen deze in beweging worden gebracht, waardoor er ruimte en mogelijkheden ontstaan tot verwerking en verbetering van de kwaliteit van je leven.  Door verkregen inzicht en bewustwording wordt het mogelijk om vanuit jezelf krachtiger in het leven te staan.

Trauma opstelling

Psychisch en lichamelijk lijden kunnen het gevolg zijn van een zelf doorgemaakt trauma of trauma’s die door generaties worden overgedragen. In reactie op een dergelijk trauma splits de ziel zich in een overlevingsdeel, een trauma-deel en een gezond deel. In een traumaopstelling wordt het verlangen van de cliënt opgesteld, tezamen met de daarbij relevante deelpersoonlijkheden, familieleden of andere betrokkenen. Een traumaopstelling richt zich primair op de innerlijke beleving van de cliënt. Door inzicht te krijgen in de situatie en je bewust te worden van wat er speelt, wordt de deur geopend om het gezonde deel te versterken en vanuit je eigen autonomie in het leven te staan.

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen; je familie, cultuur en religie, de maatschappij, de organisatie waarin je werkt. Dit heeft invloed op wie je bent en hoe je functioneert.

Door inzicht te krijgen in jouw systeem en hoe dit jou heeft gevormd en beïnvloedt, ontstaat de mogelijkheid tot meer helderheid en greep op je leven.

Familieopstellingen is een vorm van psychotherapie. Middels het opstellen van iemands systeem van herkomst kunnen niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen worden herkent, erkent en zo mogelijk weg worden genomen.

Opstelling van het Verlangen (interactieve zelfresonantie)

Ik begeleid je bij het formuleren van jouw verlangen, de situatie waar jij naar toe wilt, in een enkele zin. Aan de hand van deze zin vindt er een opstelling plaats. Je neemt actief deel aan de opstelling. Je krijgt inzicht in jouw situatie, wat er nodig is en wat er ter plaatse al opgelost kan worden.

Ziekteopstellingen

Ziekten kunnen grote invloed hebben op ons leven. Chronische ziekten of ziekten die ons confronteren met de dood veranderen je leven. Wanneer je direct of indirect hiermee te maken hebt kan een opstelling je ondersteuning bieden bij het omgaan met de ziekte.

Individuele opstelling – interactieve zelfresonantie 1 op 1.

Aan de hand van jouw vraag of verlangen naar verandering kijken we naar wat er speelt en wat er mag gebeuren om verbetering in jouw situatie te krijgen. We werken 1 op 1; jij en ik samen nemen de posities in die met jouw vraag of verlangen te maken hebben. Dit geeft inzicht in wat er speelt en wat er gebeuren mag om jouw situatie te verbeteren.

Vragen waarbij Opstellingen ingezet kunnen worden:

  • Loop je iedere keer tegen dezelfde muur op en krijg je niet voor jezelf duidelijk wat de oorzaak van dit terugkerende patroon is?
  • Heb je klachten en is er geen medische oorzaak voor te vinden?
  • Kun je je plaats niet vinden in je familie of in de samenleving?
  • Is er een patroon van angst, vermoeidheid of ziekte in je familie?

Via een opstelling wordt duidelijk wat er mag gebeuren om verbetering in jouw situatie te brengen.

Waar gaat het werkelijk om voor jou, wie ben je, wat wil je en hoe kun je dat bereiken?